Installation av VAKA-genererat certifikat

Denna information gäller enbart för system där VAKA-genererat certifikat valts som lösning. Denna information gäller inte för system där certifikat från Let's Enrypt eller kundspecifika certifikat används.

För att undvika säkerhetsvarningar i de enheter som interagerar med VAKA-systemet installeras, det av VAKA genererade certifikatet i enheternas webbläsare.

Uppdaterad 2023-09-18