Microsoft Edge

 1. Navigera till: http://<IP address of B60>/weblogin
 2. Klicka på länken Download Root certificate to be installed in browser/system here.
 3. I webbläsaren, klicka på de tre punkterna till höger om adressfältet.
 4. I rullgardinsmenyn, välj Settings.
 5. Klicka Privacy, search and services.
 6. Klicka Manage Certificate.
 7. Välj fliken Trusted root certificate issuers.
 8. Klicka knappen Import .
 9. Välj det nedladdade certifikatet.
 10. Addera certifikatet till arkivet Trusted root certificate issuer .
 11. En dialog informerar att ett certifikat från en utfärdare (<the VAKA system name>) kommer installeras.
 12. Starta om Microsoft Edge.
 13. Navigera till http://<IP address of B60>/weblogin.
 14. Inloggningssidan presenteras.
 15. Klicka på lås-ikonen i adressfältet. Meddelandet The connection is secure visas.

Uppdaterad 2023-09-18