Mozilla Firefox

 1. Navigera till: http://<IP address of B60>/weblogin
 2. Klicka på länken Download Root certificate to be installed in browser/system here.
 3. I webbläsare, klicka de tre horisontella linjerna till höger om adressfältet.
 4. I rullgardinsmenyn, välj Options.
 5. Klicka Privacy and security.
 6. Klicka View certificates.
 7. Välj fliken Authoroties.
 8. Klicka knappen Import .
 9. Välj det nedladdade certifikatet.
 10. Välj Trust this CA for website identification.
 11. Navigera till http://<IP address of B60>/weblogin.
 12. Inloggningssidan presenteras.
 13. Klicka lås-ikonen i adressfältet. Meddelandet The connection is secure visas.

Uppdaterad 2023-09-18