Händelser

Händelser i systemet visas och söks bland under fliken Händelser.

Filtrera och hantera händelser

Under Inställningar > Händelser anges hur länge händelser ska visas, innan de automatiskt tas bort samt vilka händelser som visas och hur olika typer av händelser hanteras.

  • Ingen registrering: Händelsen lagras inte i VAKA (ej sökbar)
  • Dold: Händelsen lagras i VAKA men visas inte i händelseloggen. (sökbar)
  • Larmhändelse: Rödmarkerad text i händelsloggen samt genererar summalarm och en dialogruta som måste kvitteras.

Aktivera/ avaktivera registrering av händelser från en dörr

För respektive dörr, under menyn fliken Händelser kan det väljas om händelser ska registreras eller inte.

Radera lokalt lagrade händelser (fr.o.m 4.18)

Vid behov kan lokalt lagrade händelser raderas.

  1. I Java/PC-klienten, navigera till Inställningar -> Händelser-> Allmänt
  2. Klicka Radera lokala händelser.
  3. Bekräfta genom att klicka Ja.

Automatisk radering av korrupta händelsefiler (fr.o.m. 4.18)

Under vissa förhållanden kan händelsefiler bli korrupta och omöjliga att öppna. Fr.o.m. VAKA 4.18 finns funktionalitet att upptäcka och automatiskt radera sådana filer. En dialogruta informerar om så skett.

Efter radering av korrupt fil laddas tillgängliga händelser ned från systemet. Beroende av lagringskapacitet och inställningar för lagring och kan det inträffa att gamla händelser ej kan laddas ned.

Uppdaterad 2023-09-18