Behörighetsgrupp för larmstyrning

  1. Klicka på fliken Behörighetsgrupper.
  2. Välj behörighetsgrupp för till- och frånkoppling.
  3. Klicka på fliken Privilegier och funktioner.
  4. Markera Larmstyrning och välj behörighetsnivå.
  5. Avsluta med Spara.

Tänk på: Har en användare behörighet att hantera larmet, kan denne alltid göra det från läsarens meny (A66), oavsett om användaren har tillträdesrättigheter eller inte. Observera att dörren inte låses upp om användaren inte har tillträde vid frånkoppling av larmet.

Uppdaterad 2023-09-18