Tidsschema för larmtillkoppling

 1. Klicka på fliken Tidscheman.
 2. Klicka på Lägg till och väljLarmschema.
 3. Namnge Tidschemat och klicka på Slutför.
 4. Ange Period för larmaktivering.
  Period förlarmaktiveringtillkoppling avser hur oftaVAKA försöker tillkoppla larmet.
  1. VAKA före version 4.16: Perioden för larmaktivering räknas från intervallets starttid. Till exempel, om intervallet för larmtillkoppling är mellan 16:00 och 07:00, och larmtillkopplingsperioden är 60 minuter, kommer VAKA göra tillkopplingsförsök kl 16:00, 17:00, 18:00 osv, oavsett när frånkoppling gjorts.
  2. VAKA fr.o.m.version 4.16: Efter att frånkoppling gjorts, försöker VAKA tillkoppla larmet efter den inställda period-tiden för tillkoppling. Detta förutsatt att systemet är konfigurerat att tillkoppla larmet automatiskt vid denna tid.
 5. Lägg till tidsperioder för larmtillkoppling i tidsschemat.
 6. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18