Larmzon

 1. Klicka på fliken Zoner.
 2. Klicka på Nytt.
 3. Namnge Zonen och välj Larmområde.
 4. Klicka på fliken Dörrar och lägg till dörrar som används för larmområdet.

  Manöver1 (in)2 (ut)3 (inre)
  Larma på med AJaNejJa, läsare A
  Avbryta larmaktiveringJaJaJa
  Larma av med brickaJaNejNej
  Talat meddelande vid förvarningNejJaJa, läsare A
  Talat meddelande vid larmaktiveringJaJaJa, läsare A
  Röd LED (valbart)JaNejJa, läsare A och B
  Larma på/av via meny (A66)JaJaJa
 5. Ange den dörrcentral som är ansluten till larmcentralen.
 6. Klicka på fliken Larm (allmänt).
 7. Välj kort eller kort + PIN för larmtillkoppling respektive frånkoppling och välj eventuellt tidschema för larmtillkoppling.
 8. Under fliken Larmanslutning konfigureras anslutningen.
 9. Under fliken Larm (avancerat) konfigureras larmindikering och förvarningsrelä.
 10. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18