Förutsättningar

Från VAKA generation 4 finns möjligheten att skicka aviseringar av händelser via e-post, VAKA Notifications.

Funktionen förutsätter att:
-Domäncentral B60 finns i systemet
-Det finns ett e-postkonto att använda.
-Händelser är grupperade i kanaler.
-Kanal(er) är kopplade till roll(er).
-Användaren är knuten till roll för händelseavisering.
-Önskade dörrar har inställning för att skicka händelser via e-post.

I avsnitten ges steg-för-steginstruktioner för konfigureringen. Avsnitten innehåller också exepmelavsnitt där:
-Rollen Systemadministratör ska få händelser kring forcerade och uppställda dörrar skickade till sig via händelsekanal 2
-Rollen Installatör ska få händelser kring driftrelaterad systeminformation skickad till sig via händelsekanal 3.

Uppdaterad 2023-09-18