Konfigurera inställningar för e-postkonto

Vid tveksamheter, kontakta IT-ansvarig eller internetleverantör för hjälp med uppgifter.

  1. Navigera till Inställningar -> System -> E-post.
  2. Markera "Aktivera e-postutskick"
  3. I de två övre rullgardinsmenyerna, ange typ av säkerhet och autentiseringsmetod.
  4. Ange användarnamn och lösenord för inloggning till e-postkontot.
  5. Ange server där kontot finns registrerat
  6. Ange port för kommunikationen med e-postservern
  7. Ange avsändaradress**. Denna adress visas som avsändare av aviseringar skickade från VAKA.
  8. Finns mer än en mottagare av aviseringarna, markera Slå ihop flera mottagare i samma utskick. *

*Beroende av inställningar i e-postservern varierar behov av denna inställning.
**Oftast samma som användarnamnet.

Uppdaterad 2023-09-18