Gruppering av händelser i kanaler

Händelser grupperas i Kanaler, där en kanal innehåller händelser ämnade för specifik(a) mottagare. Det kan exempelvis vara att bokningshändelser ska skickas till en mottagare, och att systemlarm ska skickas till annan mottagare.

I VAKA-system med dörrcentraler av typerna B18 och B28 (enbart) finns 15 kanaler tillgängliga. I system där äldre generation(er) ingår (Bx5, Bx6 och Bx7) är tre kanaler tillgängliga.

  1. Navigera till Inställningar -> Händelser -> Systemfilter
  2. För varje händelsetyp, välj önskad kanal. Notera att Händelsegrupper är expanderbara.
  3. Avsluta med Spara

Avsluta med Spara

 

Uppdaterad 2023-09-18