Koppling av roller till kanaler

Roller kopplas till en eller flera händelsekanaler för att motta aviseringar av händelser grupperade i dessa.

  1. Navigera till Inställningar -> Administratörer.
  2. Markera aktuell roll
  3. Expandera avsnittet Användare.
  4. Välj kanal(er) rollen ska aviseras om.
  5. Avsluta med Spara.

Upprepa för roller där avisering är aktuellt.

 

Uppdaterad 2023-09-18