Dörrar för händelseavisering

För varje dörr måste anges om aviseringar ska skickas eller ej.

Förvalt är att samtliga dörrar är inställda att skicka aviseringar, varför dörrar som inte ska inkluderas i funktionen måste avmarkeras.

  1. Navigera till Dörrar -> Dubbeklicka aktuell dörr -> Händelser -> Pushfilter.
  2. För händelserna, välj om dessa ska ingå i aviseringarna eller ej. Notera att händelsegrupperna är expanderbara.
  3. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18