Alternativa dörrinställningar

Dörrinställningar omfattar bland annat lås, öppnaknapp, dörr- och låskontakt och konfigureras för varje dörr.

El-lås

El-lås kan anslutas till dörrcentralen eller Läsare VAKA A66.

Om El-lås är kopplat till Läsare VAKA A66, navigera till Dörrar -> Terminaler och klicka på den terminal som har låset kopplat till sig. Välj därefter Lås vid AUX relä - Reläfunktion.

El-lås (Tid olåst) konfigureras under fliken Allmänt.

Öppnaknapp

Öppnaknapp kan anslutas till dörrcentral eller Läsare VAKA A66.

Om dörrautomatik är kopplad till Läsare VAKA A66, navigera till Dörrar -> Terminaler och klicka på den terminal som har öppnaknappen kopplad till sig. Välj därefter fjärröppning vid Ingång 1 eller Ingång 2 beroende på vilken ingång öppnaknappen är ansluten till.

Öppnaknappen konfigureras under fliken Anslutningar -> Fjärröppning.

Dörr- och låskontakt

Dörr- och låskontakt kan anslutas till dörrcentralen eller Läsare VAKA A66.

Om dörr- och/ eller låskontakt är ansluten till dörrcentralen, markera att de finns anslutna till dörrcentralen under fliken Anslutningar-> Dörrkontakt, respektive Låskontakt och konfigurera dem.

Om dörr- och/ eller låskontakt är kopplade till Läsare VAKA A66, navigera till Dörrar -> Terminaler och klicka på den terminal som har dörr- och/ eller låskontakt kopplad till sig. Välj därefter Dörr- eller låskontakt vid Ingång 1 eller Ingång 2 beroende på vilken ingång de är kopplade till.

Uppdaterad 2023-09-18