Om domäner

Domäner används för att gruppera dörrar och placeringar i, till exempel, huskroppar och/eller områden, och har ingen koppling till personer i systemet.

I en domän kan det finnas upp till 50 dörrar. System med fler än 50 dörrar måste således bestå av multipla domäner. En domän måste innehålla minst en domäncentral B60.

När en B60 installeras ska den läggas till i en befintlig domän eller i en ny domän som skapas för denna B60.

En domän kan innehålla högst en C10 samt upp till 49 stycken C11.

För redundans kan mer än en B60 existera i en domän.

Zoner kan inte innehålla dörrar från flera domäner.

Uppdaterad 2023-09-18