Om Id

VAKA har stöd för EM-, MIFARE- och Radio-avläsning. De aktiveras var för sig under Inställningar -> Kort/Kod -> Brickor.

Personlig kod

Personlig kod kan användas som ett alternativ till bricka och aktiveras/ avaktiveras under Inställningar -> Kort/Kod -> Personlig kod. När personlig kod aktiveras i systemet kan inte gruppkod och vaktmästarfunktionen temporär kod användas. Gruppkod kan inte användas i systemet om personlig kod är aktiverad.

Extra identiteter

Extra identiteter innebär att en person kan tilldelas fler än en passerbricka/ kort eller radionyckel. Extra identiteter aktiveras under Inställningar -> Kort/Kod -> Avancerat -> Tillåt tilldelning av extra identiteter och tilldelas sedan under fliken Extra identiteter för varje person.

Uppdaterad 2023-03-20