Kalenderdagar

Kalenderdagar används för att skapa avvikelser från normala tidscheman. Till exempel om dörrar har inställningen olåst dagtid på vardagar så gäller detta även på datumsatta helgdagar (Julafton etc.), vilket undviks genom att skapa kalenderdagar.

Semester- och röda dagar i kalendern behandlas som övrig tid och för udda dagar anges nya tidsgrupper för varje dag. 16 röda dagar, 10 udda dagar och 2 semesterperioder kan läggas till i varje kalender.

Vid tillkopplat larm gäller högre säkerhetsnivå framför schemalagd säkerhetsnivå.

Flera kalendrar kan skapas genom att klicka på Lägg till. För varje normalt tidschema anges vilken kalender som ska påverka tidschemat.

Röd dag

 1. Klicka på fliken Kalender.
 2. Välj kalendern som ska redigeras.
 3. Markera aktuell dag och klicka på Röd dag.
 4. Namnge dagen och klicka på OK.
 5. Avsluta med Spara.

Semester

 1. Klicka på fliken Kalender i VAKA-programvaran.
 2. Välj kalendern som ska redigeras.
 3. Markera den första dagen i semesterperioden klicka på Semester.
 4. Namnge perioden och ange slutdatum och klicka på OK.
 5. Avsluta med Spara.

Udda dag

 1. Klicka på fliken Kalender i VAKA-programvaran.
 2. Välj kalendern som ska redigeras.
 3. Markera aktuell dag klicka på Udda dag.
 4. Namnge dagen och lägg till tidsgrupper på samma sätt som i ett tidsschema.
 5. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18