Om organisationsgrupper

Organisationsgrupper kan användas för att gruppera personer, till exempel, inom en familj eller lägenhet. Innehållet i fältet visas som namn i ev. informationstavlas boenderegister.

Porttelefoni kan konfigureras för att ringa upp organisationsgrupp eller person.

Bokningsfunktionen kan konfigureras så att samtliga medlemmar i oragnisationsgruppen kan använda en bokning, oavsett vem i organisationsgruppen som gjort denna.

Benämningen Organisationsgrupp kan ändras (exempelvis till Familj eller Visningsnamn), vid Inställningar -> System -> Anpassningar -> Redigera benämningar...

Uppdaterad 2023-09-18