Om säkerhetsnivåer

Säkerhetsnivå Funktion
Olåst Dörren är olåst
Gruppkod En 4-siffrig kod som tillhör behörighetsgruppen används för passage.
Gruppkod bistabilt* En 4-siffrig kod som tillhör behörighetsgruppen används för passage med bistabil funktion.
Kort Passerkort/ bricka, radionyckel och personlig kod används för passage.
Personlig kod
Kort bistabilt* Passerkort/ bricka, och personlig kod används för passage med bistabil funktion.
Personlig kod bistabilt*
Kort med initial PIN Passerkort/ bricka används för passage. Första gången efter brytpunktstiden** krävs PIN-kod.
Kort med initial PIN bistabilt* Passerkort/ bricka används för passage med bistabil funktion. Första gången efter brytpunktstiden** krävs PIN-kod.
Kort + PIN Passerkort/ bricka, och PIN-kod används för passage.
Kort + PIN bistabilt* Passerkort/ bricka, och PIN-kod används för passage med bistabil funktion.
Kort med vittne Två personers Passerkort/ bricka används för passage.
Kort + PIN med vittne Två personers Passerkort/ bricka och PIN-kod används för passage.
Låst Dörren är låst. Fjärröppning (Öppnaknapp) fungerar med säkerhetsnivån.
Spärrad Dörren är låst. Fjärröppning (Öppnaknapp) fungerar inte.

*Bistabil funktion innebär att dörren växlar mellan att vald säkerhetsnivå och att vara olåst efter giltigt tillträde. Bistabil funktion ska inte användas på dörrar där tillträde är beroende av bokningar.

** Brytpunktstiden konfigureras under Inställningar > Kort/Kod > Avancerat > Närvarotid.

Uppdaterad 2023-09-18