Om tidsscheman

Ett normalt tidsscheman består av en till tre tidsgrupper, till exempel, Arbetstid, Lunch & Flex och Övrig tid eller Dagtid och Övrig tid.

Tidsschema med tidsgrupperna används för att:

  • Reglera behörighetsgruppers tillträde till dörrar.
  • Reglera dörrars säkerhetsnivåer och andra dörrinställningar.
  • Reglera när porttelefonen och ev. Smart-call ska vara aktiverat.

Uppdaterad 2023-09-18