Öppnaknapp

En öppnaknapp kan anslutas till dörrcentralen eller till A66

Öppnaknapp ansluten till dörrcentral

Öppnaknapp ansluten till dörrcentral konfigureras under Dörregenskaper > Anslutningar > Fjärröppning.

Öppnaknapp ansluten till till A66

  1. Välj menyn Dörrar och klicka på den dörr som ska konfigureras.
  2. Klicka på Terminaler och välj A66 läsaren som har öppnaknappen ansluten.
  3. Välj Fjärröppning för den ingång som öppnaknappen är ansluten till.
  4. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18