Anti-passback (APB)

Anti-passback kräver in- och utläsare.

 1. Klicka på menyn Zoner och välj Lägg till.
 2. Namnge zonen och välj Anti-Passback (APB).
 3. Klicka på fliken Dörrar och lägg till dörrar för in- och utpassage.
 4. Klicka på fliken Anti-Passback och konfigurera zonen.
 5. Avsluta med Spara.

Tänk på: Lokalansvariga (sätts per behörighetsgrupp) omfattas inte av anti-passback-regler.

Tänk på: Eftersom radiomodulen C18 inte ger tillträde med någon specifik riktning kan den inte användas i anti-passback-sammanhang.

Typ av Anti-passback

 • Mjuk anti-passback
  Vid överträdelse kan användaren fortsätta röra sig i systemet, dock genererar överträdelsen en händelse, vilken kan konfigureras som larmhändelse.
 • Mjuk, blockerande anti-passback
  Vid överträdelse blockeras användaren i de dörrar som ingår i anti-passbackzonen. Spärren hävs om personen passerar åt rätt håll.
 • Hård anti-passback
  Blockerar användaren i alla dörrar i systemet.

Andra inställningar

 • Aktivera automatisk återställning
  Neutraliserar personen och häver spärrar efter inställd tid. En neutraliserad person är fri att passera in och ut från anti-passback området. (Gäller endast hård anti-passback).
 • Automatisk neutralisering
  Alla personer neutraliseras vid brytpunktstiden.
 • Automatisk återställning (Endast hård APB)
  Häver alla spärrar orsakade av hård-antipassback vid brytpunktstiden.

Brytpunktstiden konfigureras under Inställningar > Kort/Kod > Avancerat > Närvarotid.

Uppdaterad 2023-09-18