Behörighetsgrupp

  1. Klicka på menyn Behörighetsgrupper. För mer information, se avsnittet Om behörighetsgrupper
  2. Klicka på Lägg till och namnge behörighetsgruppen, till exempel, boende eller personal.
  3. Välj vilket tidschema som ska användas för att reglera gruppens tillträde till dörrar.
  4. För att ge behörighet till dörrarna, markera motsvarande tidsgrupper vid respektive dörr.
  5. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18