Lokalansvarig

En lokalansvarig kan göra vissa dörrinställningar direkt vid A66-läsare, exempelvis att ställa dörren olåst eller ange en temporär kod*.

  1. Välj menyn Behörighetsgrupper och dubbelklicka på aktuell behörighetsgrupp.
  2. Markera Lokalansvarig under fliken Privilegier och funktioner.
  3. Klicka på Spara.
  4. Upprepa för alla dörrar som Lokalansvariga ska styra.
    1. Välj menyn Dörrar och dubbelklicka på aktuell dörr.
    2. Under fliken Avancerat, markera Tillåt lokalansvarig styra dörren.
    3. Klicka på Spara.

*Temporära koder är inte tillgängliga om personlig kod används i systemet.

Uppdaterad 2023-09-18