Välkomstmeddelande

  1. Välj menyn Dörrar och dubbelklicka på aktuell dörr.
  2. Välj fliken Terminaler och klicka på aktuell enhet.
  3. Under Välkomstmeddelande, välj meddelande som ska spelas vid giltigt tillträde.
  4. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18