Allmänna porttelefoninställningar

Påringningstid

Anger maximal tid för ett uppringningsförsök, högst 4 minuter och 15 sekunder.

Samtalstid

Anger hur lång tid samtal kan pågå.

Dörröppning

Aktuell knapp på svarstelefonen som används för att låsa upp.

Använd [5] för att besvara samtal

Om analog linje används måste den här funktionen vara aktiverad för att höra "Samtal från port", varefter 5:an används för att besvara samtalet.

Nedkoppling samtal

Val av knapp för att koppla ned samtalet, motsvarar "lägga-på luren".

Förläng samtalstiden

Val av knapp för att förlänga samtalet (med samtalstiden).

Med sju sekunder kvar av samtalstiden hörs en ton, vilken anger möjlighet att förlänga samtalstiden.

Telefonnummer

Aktivering gör det möjligt att ringa telefonnummer med inledande nolla.

Snabbnummer

Val av längd på snabbnummer om de används.

Uppdaterad 2023-09-18