Behörighetsgrupp för porttelefoni

  1. Välj menyn Behörighetsgrupper.
    Se Om behörighetsgrupper för mer information om hur behörighetsgrupper används.
  2. Välj den behörighetsgrupp som ska kunna ringas upp från porttelefonen.
  3. Klicka på fliken Porttelefon.
  4. Markera de dörrar som behörighetsgruppen ska kunna ringas upp ifrån. Behörighetsgruppen måste ha tillträde till dörren.
  5. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18