Uppringning med snabbnummer/namnlista

  1. Klicka på Dörrar-fliken i VAKA-programvaran och dubbelklicka på den dörr som ska konfigureras.
  2. Klicka på Porttelefon-fliken.
  3. Markera Snabbnummer för de tidsperioder som uppringning kan ske med snabbnummer och namnlista (display). Användning måste vara markerad för tidsperioden.
  4. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18