IP-telefoni

Axema förmedlar abonnemang från Telavox, en av de ledande operatörerna av IP-telefoni. Axema har hittills förmedlat 1000-tals Telavoxabonnemang för porttelefoni.

Vid användning av annan operatör, hänvisas till deras support för inställningar, konfiguration och ev. felsökning.

Registrering av Telavoxabonnemang görs på registrering.axema.se.

Uppdaterad 2023-09-18