IP baserade mjukvarutelefoner och applikationer

Axema åtar sig inte teknisk support eller ger funktionsgarantier för tredjeparts-mjukvarutelefoner eller appar.

Uppdaterad 2023-09-18