Smart Call och inkommande samtal

Smart Call och inkommande samtal används för att låsa upp dörren genom att ringa till porttelefonen. Smart Call och inkommande samtal fungerar endast för telefonnummer angivna för personer.

Smart Call

Smart-Call är en funktion som ger användarna möjlighet att enkelt öppna en dörr, port eller grind genom att ringa till VAKA-systemet från sin telefon. Funktionen medför inga uppkopplings- eller samtalsavgifter. Notera att ett funktionen medger öppning av en förutbestämd dörr för varje användare (telefonnummer).

 1. Klicka på fliken Inställningar i VAKA-programvaran.
 2. Klicka på Porttelefon och välj fliken för den domän som ska konfigureras.
 3. Aktivera Inkommande samtal och välj Känt nummer: Öppna associerade dörrar (...) för de tidsperioder som Smart Call ska vara aktiverat.

Smart Call öppnar dörrar som ingår i uppringarens placering.

Smart Call kan bara identifiera telefonnummer knutna till personer, inte till organisationsgrupper.

Koppla upp samtal (känt nummer)

Funktionen används för att koppla upp ett samtal med porttelefonen och därefter ges möjlighet att öppna dörren. Detta förutsätter ett känt telefonnummer.

 1. Klicka på fliken Inställningar i VAKA-programvaran.
 2. Klicka på Porttelefon och välj fliken för den domän som ska konfigureras.
 3. Aktivera Inkommande samtal och välj Känt nummer: DTMF knapp(...) för de tidsperioder som funktionen ska vara aktiverad.
 4. Under Dörrar -> Porttelefon -> Inkommande samtal anges när funktionen kan användas. Förinställd knapp för fjärröppning är [5].

Koppla upp samtal (alla nummer)

Funktionen används för att koppla upp ett samtal med porttelefonen och därefter kunna öppna dörren med kod (gruppkod eller personlig kod).

 1. Klicka på fliken Inställningar i VAKA-programvaran.
 2. Klicka på Porttelefon och välj fliken för den domän som ska konfigureras.
 3. Aktivera Inkommande samtal och välj Alla nummer: (...) för de tidsperioder som funktionen ska vara aktiverad.
 4. Under Dörrar -> Porttelefon -> Inkommande samtal anges när telefonen kan användas för att öppna dörren med grupp- eller personlig kod.

Uppdaterad 2023-09-18