Tekniska förutsättningar

För porttelefon krävs en dörrcentral B28, läsare A66 och en porttelefonmodul. I varje domän måste en C10-modul finnas. Övriga dörrar med porttelefon kompletteras med C11-moduler.

Porttelefonmodul C10 ansluts till LAN-port i dörrcentral B28. C10 ska ha en fast IP-adress (fabriksinställd till 10.0.0.51).

Uppdaterad 2023-09-18