Uppringning med hela telefonnumret

Det är alltid möjligt att ringa upp en användare genom att trycka knapp B följt av telefonnumret. Exempelvis B0701234567.

Om telefonnummer med inledande nolla används, aktivera Tillåt riktnummer i telefonnummer (fliken Inställningar -> Porttelefon - > Allmänt - > Telefonnummer).

Tänk på: Telefonnummer med inledande utlandsprefix kan inte nås på detta sätt. Utlandsnummer måste nås via kortnummer eller namnlista.

Uppdaterad 2023-09-18