VAKA-CALL porttelefoni i företagsväxlar

Om VAKA-CALL ska kopplas mot en IP-växel måste växeln vara kompatibel med tredjepartstelefoner samt numeriska anknytningar eller kontonamn.

Axema kan inte garantera funktionen men kan vara behjälpliga vid tester mot en specifik växel. Kontakta Axemas support för mer information.

Uppdaterad 2023-09-18