Skapa eller återställ säkerhetskopia

Säkerhetskopior skapas och återställs under Inställningar > Backup.

Om dialogbubblan Systemet bör säkerhetskopieras visas, kan den klickas på för att öppna en guide till att säkerhetskopiera databasen.

Skapa säkerhetskopia

 1. Välj alternativet Skapa en backup.
 2. Klicka Nästa.
 3. Välj var kopian ska sparas.
 4. Ange ev. noteringar.
 5. Klicka Nästa
 6. Avsluta med att klicka Slutför.

Återställ säkerhetskopia

Viktigt Vid återställning ersätts befintlig databas med data från säkerhetskopian.

 1. Välj Återställ en backup.
 2. Välj aktuell backup-fil att återställa.
 3. Klicka Nästa.
 4. Ange giltigt användarnamn och lösenord.
 5. Klicka Nästa.
 6. Skriv OK för att bekräfta.
 7. Genomför återställning genom att klicka OK.

Uppdaterad 2023-09-18