Volyminställningar

Under Dörrar -> Terminaler-> görs volyminställningar för:

Signaler

  • Knappljud
  • Dörrlarm
  • Varningsljud
  • Förvarning larm (tillkoppling).

Talmeddelanden

  • Allmänt
  • Förvarning larm (tillkoppling)

Porttelefoni

  • Högtalare
  • Mikrofon

Uppdaterad 2023-09-18