Axema VAKA - Version och uppdatering

- Uppdatering ska utföras av installatör med kunskap i aktuellt VAKA-system.

- Innan uppgradering till ny VAKA-version är det viktigt att säkerställa kompatibilitet med integrerade lösningar från tredje part. Exempel på sådana lösningar är Renz fastighetsboxar och Amido Alliera. För att undvika driftstörningar, kontrollera med respektive part att gällande versioner är kompatibla.

- Före uppgradering, säkerställ att systemsäkerheten är ställd på standardnivå (Inställningar->System->Säkerhet).

Uppdaterad 2022-06-08