3.8x

Uppdatering ska utföras av installatör med kunskap i aktuellt VAKA-system

Se under respektive uppdateringsavsnitt vad som måste göras efter uppdatering.

Vad är nytt?

 • Installation av porttelefonmodulerna C10 och C11 gör att läsaren automatiskt visar namnlista i sin display.
 • Röstmeddelandet från porttelefonen innehåller inte längre nodnumret, utan det uppspelade meddelandet är från 3.8x ”Samtal från port".
 • Telefonnummer för porttelefoni kan nu vara 16 siffror långa.
 • Antalet "Placeringar" är utökat från 100 till 200.
 • Om B60 finns i systemet

  • För att underlätta administration av information i informationstavlor har ett koncept med "Spellistor" införts.
  • Nytt "Referens-id"-fält för organisationsgrupper. Fältet ska användas till fastighetsägares ”egna” lägenhetsnummer och vara en unik identifierare att användas för sortering i person-vyn och vid integrationer mot exempelvis Amido (Alliera).
  • Anpassningsbar "Person-vy”, med möjlighet att ha olika rubriker på organisationsgruppen. Det är fritt att välja att visa en eller flera av "Namnet på organisationsgruppen", "Referens-id" och "Placering".

Uppdatering

Innan uppgradering till 3.8x måste systemet befinna sig lägst i version 3.64. I händelse av tidigare version, vänligen kontakta teknisk support, 08-722 34 40, knappval 2.

Efter uppdatering gäller följande versioner för systemkomponenterna

Produkt Version Visas i
B60 3.87.0008 Systemdiagnostiken
B05, B06, B15, B16, B17, B25, B26, B27 3.87.0001 Systemdiagnostiken
B28, B18 3.87.0001 Systemdiagnostiken
PC-Klient 3.87.0001 Programfönstret
Info- och bokningsskärm 3.87.0001 Konfigurationsmeny i skärmen
A6x (HW:2) 3.09.01 Systemdignostiken som A66:
A6x (HW:1) 3.00.09 Systemdignostiken som A66.
A6x (HW:0) 1.07.01 Systemdignostiken som A66
A45 3.09.02 Systemdignostiken
A42, A52, A53, A56 1.06.02 Systemdignostiken

Uppdaterad 2021-03-03