Ulkoisista tuloista

Laitteissa A66 ja B28 on ohjelmoitavia tuloja erilaisia Axema VAKA -järjestelmän paikallisia tai globaaleja toimintoja varten. Toiminto kytkeytyy tulon sulkeutuessa.

B28

Ulkoinen tulo Toiminto
Lukutoiminnon poistaminen käytöstä Ulkoinen tulo 1 ohjaa lukulaitetta A ja ulkoinen tulo 2 lukulaitetta B.
(Tulo avoin = lukulaite ei toiminnassa)
Vapaa pääsy Toiminto avaa kaikkien niiden ovien lukituksen, joiden kohdalla asetus ”Vapaa pääsy” on käytössä. Ks. seuraavassa.
UPS-tila Toiminto tuottaa tapahtuman Verkkojännitteen lasku sähköisen yhteyden katkettua. Verkkojännite palautunut koskettimen sulkeutuessa.
Lukitsemattoman ajan keskeytys Toiminto keskeyttää lukitsemattoman ajan ennenaikaisesti hyväksyttävän kulkutapahtuman jälkeen. Asetusta ”Jätä lukitsematta” ei saa käyttää sellaisten ovien kohdalla, joiden suojaustaso on ”lukitsematon”. Tulon sulkeutuminen aktivoi toiminnon.
Vahvan suojauksen tila Mikäli toiminto on käytössä, kaikkien verkkoalueen ovien suojaustason asetus nousee alimman suojaustason mukaiseksi. Ks. seuraavassa. Tulon sulkeutuminen lukitsee myös bistabiilit lukitsemattomat ovet verkkoalueella, vaikka vahvan suojauksen tila ei olisikaan käytössä ovien kohdalla.

A66

Ulkoinen tulo Toiminto
Etäavaus Katso Avausnäppäin.
Lukituskosketin Katso Vaihtoehtoiset oviasetukset.
Ovikosketin
Lukutoiminnon poistaminen käytöstä Toiminto poistaa kulkutagien/korttien ja radioavainten luennan käytöstä lukulaitteesta. (Mikäli tulo on sulkeutunut, lukutoiminto on käytössä)

Vahvan suojauksen tila

 1. Napsauta välilehteä Asetukset ja valitse Järjestelmä.
 2. Valitse Ota vahva suojaus käyttöön ja valitse alin suojaustaso.
 3. Napsauta painiketta Tallenna.
 4. Tee samoin kaikkien niiden ovien kohdalla, joiden kohdalla vahvan suojauksen tilan on määrä olla käytössä.
  1. Napsauta välilehteä Ovet ja kaksoisnapsauta sitä ovea, jonka asetukset haluat määritellä.
  2. Napsauta välilehteä Lisäasetukset ja valitse Salli vahvan suojauksen tila.
  3. Napsauta painiketta Tallenna.
 5. Tee samoin kaikkien niiden ovien kohdalla, joista käsin vahvan suojauksen tila on määrä ottaa käyttöön.
  1. Napsauta välilehteä Ovet ja kaksoisnapsauta sitä ovea, jonka asetukset haluat määritellä.
  2. Napsauta välilehteä Laitteet ja valitse Vahvan suojauksen tila ulkoisen tulon kohdalla.
  3. Napsauta painiketta Tallenna.

Huomaa: Lukulaite ilman näppäimistöä ei voi sallia kulkua ovesta vahvan suojaustason ollessa käytössä, jos asetus vaatii näppäimistön käyttöä (esim. ”kortti+PIN-koodi”).

Vapaa pääsy

 1. Tee samoin kaikkien niiden ovien kohdalla, joiden kohdalla vapaan pääsyn on määrä olla käytössä.
  1. Napsauta välilehteä Ovet ja kaksoisnapsauta sitä ovea, jonka asetukset haluat määritellä.
  2. Napsauta välilehteä Lisäasetukset ja valitse Salli vapaa pääsy.
  3. Napsauta painiketta Tallenna.
 2. Tee samoin kaikkien niiden ovien kohdalla, joista käsin vapaa pääsy on määrä ottaa käyttöön.
  1. Napsauta välilehteä Ovet ja kaksoisnapsauta sitä ovea, jonka asetukset haluat määritellä.
  2. Napsauta välilehteä Laitteet ja valitse Vapaa pääsy jonkin ulkoisen tulon kohdalla.
  3. Napsauta painiketta Tallenna.

Päivitetty 18.9.2023