Radioavaimet

Radioavaimia voi käyttää ovien ja releiden ohjaukseen (relemoduuli C17). Lisätietoja radiosignaalien lukemisen ottamisesta käyttöön kohdassa Tunnuksesta. Radiomoduulin C18 avulla näppäimillä on mahdollista sekä ottaa käyttöön erilaisia C17-releiden yhdistelmiä että avata ovia. Moduulia C18 käytettäessä radioavaimilla on mahdollista ohjata myös muita kuin luentapaikan ovia ja releitä.

Ovien ohjaus

 1. Napsauta valikkoa Ovet ja kaksoisnapsauta tämän jälkeen kulloistakin ovea.
 2. Valitse välilehti Yksiköt.
 3. Määrittele asiaankuuluvien näppäinten asetukset.
 4. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Asetus Avaa (ovenavaaja/oviautomatiikka) toimii vain, jos oviautomatiikan aktivointia varten on määritelty kulkuoikeusryhmä.

Moduulin RN18-1 ja RN18-FM näppäin vastaa näppäintä A moduulissa RN18-4.

Ovien ohjaus ja moduulin C17 releiden ohjaus moduulin C18 avulla

 1. Napsauta valikkoa Ovet ja kaksoisnapsauta kulloistakin ovea.
 2. Valitse välilehti Radiovastaanotin.
 3. Valitse ajanjaksot, joiden aikana radiovastaanottimen on määrä olla toiminnassa.
 4. Valitse näppäin, jonka asetukset haluat määritellä.
 5. Valitse ovet, joiden lukituksen on määrä avautua näppäintä painettaessa.
 6. Valitse moduulin C17 releet, joiden on määrä kytkeytyä näppäintä painettaessa.
 7. Päätä toimenpide valitsemalla Tallenna.

Lisätietoja moduulin C17 releiden asetusten määrittelemisestä kohdassa Releohjaus (relemoduuli C17).

Päivitetty 18.9.2023