Info- en boekingsschermen

Bij het installeren van info- en boekingsschermen krijgen ze een nieuwe of bestaande locatie toegewezen. Zie Over locaties voor meer informatie over locaties. De plaatsing kan worden gewijzigd onder Instellingen > Domeininstellingen > Scherm x.

Wat wordt weergegeven

  1. Klik in de VAKA-software op het tabblad Informatiecentrum.
  2. Klik op PDF-bestand toevoegen of URL toevoegen en volg de instructies.
  3. Selecteer het tabblad met de naam van de locatie waarvan de info- en boekingsscherm(en) geconfigureerd moeten worden.
  4. Als meerdere schermitems moeten circuleren, klik dan op Regel toevoegen om aan te geven hoe lang elk object moet worden weergegeven (Tijd (s)).
  5. Als schermitems alleen op bepaalde datums moeten worden weergegeven, kan de start- en stoptijd worden gespecificeerd onder Start-/Stopdatum.
  6. Als het schermitem in twee delen moet worden verdeeld, klikt u op .
  7. Klik op de vervolgkeuzemenu('s) voor elk schermitem en selecteer wat u wilt weergeven. Klok dient alleen te worden gebruikt als boeking is geactiveerd.
  8. Sluit af met Opslaan.

Webpagina's met bepaalde X-Frame-instellingen kunnen niet worden weergegeven in het informatiescherm.

Woningregister sorteren en appartementnummers weergeven

Hoe het woningregister is gesorteerd en of het appartementnummer wordt weergegeven, staat per scherm vermeld onder Instellingen > Domeininstellingen > Domein: x > Locatie: n > Scherm: x.

Bijgewerkt 18-9-2023