Info- og bookingsskjermer

Ved installasjon av info- og bookingsskjermer tildeles de en ny eller eksisterende plassering. Se Om plassering for mer informasjon om plasseringer. Plasseringen kan endres under Innstillinger > Domeneinnstillinger > Skjerm x.

Hva vises

  1. Klikk på Informasjonssenter-fanen i VAKA-programvaren.
  2. Klikk på Legg til PDF-fil eller Legg til nettadresse, og følg instruksjonene.
  3. Velg fanen med navnet til den plasseringen hvis info- og bookingsskjerm/er skal konfigureres.
  4. Om flere skjermobjekt skal sirkulere, klikker du på Legg til rad, angi hvor lenge hvert objekt skal vises (Tid (s)).
  5. Om skjermobjekt kun skal vises under visse datoer, kan start- og stopptid angis under Start-/stoppdato.
  6. Om skjermobjektet skal deles inn i to deler klikker du på .
  7. Klikk på rullgardinsmenyen/menyene for hvert skjermobjekt, og velg hva som skal vises. Klokke skal kun brukes om booking er aktivert.
  8. Avslutt med Lagre.

Nettsider med bestemte X-Frame-innstillinger kan ikke vises i informasjonsskjermen.

Sortere beboerregisteret og vis leilighetsnummer

Hvordan beboerregisteret sorteres og om leilighetsnummeret vises, angis for hver skjerm under Innstillinger > Domeneinnstillinger > Domene: x > Plassering: n > Skjerm: x.

Oppdatert 18.09.2023