Aktivere sertifikat

Uansett valg av sertifikat for VAKA-systemet, skal visse parametre konfigureres i VAKA-systemet før aktivering av sertifikat.

 1. Logge inn i Java/PC-klienten
 2. Navigere til Domeneinnstillinger.
 3. Hvis det ikke allerede er gjort, utvid alle individuelle domener.
 4. For hver domenekontroller (B60):
  1. Dobbeltklikk enhetens navn.
  2. Navigere til fanen Allment.
  3. Angi vertsnavn, den IP-adressen eller URL-en som brukes av VAKA-systemet for at systemkomponenter skal finne hverandre i nettverket.
  4. Naviger til fanen Nettverk.
  5. Påse at relevante oppgaver er angitt.
  6. Avslutt med å klikke Lagre . Hvis ingen oppgaver er endret, avslutter du med å klikke Lukk.
 5. For den eventuelle domenekontroller (B60) som eksponeres mot internett for booking og/eller fjernadministrasjon:
  1. Angi Offentlig vertsnavn (den IP-adressen eller URL-en som brukes på internett for å nå VAKA-systemet).
  2. Angi DNS-server.

VAKA-generert sertifikat

 1. Naviger til Innstillinger -> System ->VAKA-admin.
 2. Der du kan velge Sertifikattype, velger du Lokalt generert.
 3. Avslutt med å klikke Lagre.

For å installere VAKA-generert sertifikat i nettlesere som samhandler med VAKA kan du se avsnittet Konfigurer Tibbo.

Let's Encrypt

For at verifiseringer fra Let's encrypt-tjenesten skal fungere, kreves det at port 80 må være tilgjengelig fra internett mot den domenekontroller man kobler nettleseren til.

 1. Naviger til Innstillinger -> System ->VAKA-admin.
 2. Der du kan velge Sertifikattype, velger du Let's Encrypt.
 3. Avslutt med å klikke Lagre.

Kundespesifikt sertifikat

Sertifikat skal kun inneholde én type sertifikat. VAKA håndterer ikke koblede (chain) sertifikat.

 1. Naviger til Innstillinger -> System -> VAKA Admin.
 2. Der du kan velge Sertifikattype, velger du Kundespesifikt.
 3. Klikk på Import.
 4. Velg aktuelt nettserver-sertifikat (PEM-format).
 5. Klikk på Neste.
 6. Velg fil med privat nøkkel (PEM-format).
 7. Hvis privatnøkkelen er kryptert, må du angi passordet for privatnøkkelfilen.
 8. Avslutt med å klikke Lagre.

Oppdatert 18.09.2023