Om eksterne innganger

A66 og B28 har programmerbare innganger for ulike lokale eller globale funksjoner i Axema VAKA. Funksjonen aktiveres ved lukking av inngangen.

B28

Ekstern inngang Funksjon
Deaktiver lesing Ekstern inngang 1 styrer leser A og ekstern inngang 2 styrer leser B.
(Åpen inngang = leser ikke aktivert)
Fri adgang Funksjonen låser opp alle dører med Fri adgang aktivert. Se nedenfor.
UPS-status Funksjon genererer hendelsen Nettspenning – bortfall ved brutt kontakt. Strøm – tilbake ved lukking.
Avbryt ulåsttid Funksjonen avbryter ulåsttid tidligere etter gyldig adgang. La stå ulåst skal ikke brukes på dører med sikkerhetsnivå ulåst. Lukking av inngangen aktiverer funksjonen.
Forhøyet sikkerhet Funksjonen endrer sikkerhetsnivået til det laveste nivået på alle dører i domenet, med funksjonen aktivert. Se nedenfor. Lukking av inngangen kommer til og med til å låse bistabilt ulåste dører i domenet, selv om dørene ikke bruker forhøyet sikkerhet.

A66

Ekstern inngang Funksjon
Fjernåpning Se Åpneknapp.
Låskontakt Se Alternative dørinnstillinger.
Dørkontakt
Deaktiver avlesing Funksjonen deaktiverer lesning av adgangsbrikker/-kort og radionøkler i leseren. (Nær inngangen er slutten er låsing aktivert)

Forhøyet sikkerhet

 1. Klikk på fanen Innstillinger, og velg System.
 2. Merk av Aktivere forhøyet sikkerhet og velg laveste sikkerhetsnivå.
 3. Klikk på Lagre.
 4. Gjenta for alla dører som skal bruke forhøyet sikkerhet.
  1. Klikk på fanen Dører og dobbeltklikk på den døren som skal konfigureres.
  2. Klikk på fanen Avansert og merk av Tillat forhøyet sikkerhet.
  3. Klikk på Lagre.
 5. Gjenta for alla dører der forhøyet sikkerhet skal aktiveres.
  1. Klikk på fanen Dører og dobbeltklikk på den døren som skal konfigureres.
  2. Klikk på fanen Tilkoblinger og velg Forhøyet sikkerhet under en Ekstern inngang.
  3. Klikk på Lagre.

Merk: Lesere uten tastatur kan ikke gi adgang under «forhøyet sikkerhetsnivå» om tastatur er involvert, for eksempel «kort + PIN»

Fri adgang

 1. Gjenta for alle dører som skal tillate fri adgang.
  1. Klikk på fanen Dører og dobbeltklikk på den døren som skal konfigureres.
  2. Klikk på fanen Avansert og merk av Tillat fri adgang.
  3. Klikk på Lagre.
 2. Gjenta for alle dører der fri adgang skal aktiveres.
  1. Klikk på fanen Dører og dobbeltklikk på den døren som skal konfigureres.
  2. Klikk på fanen Tilkoblinger, og velg Fri adgang under en Ekstern inngang.
  3. Klikk på Lagre.

Oppdatert 18.09.2023