Om AUX-reléfunksjoner

A66, B27, B27-R og B28 har programmerbare AUX-reléer for ulike lokale eller globale funksjoner i Axema VAKA.

B27, B27-R og B28

Relé-funksjon Funksjon
Dørautomatikk Reléet stenger når dørautomatikken skal aktiveres. Se Dørautomatikk og forlenget ulåsttid.
Lokal alarmhendelse Reléet slutter når en alarmhendelse genereres før døren.
Global alarmhendelse Reléet stenger når en alarmhendelse genereres i domenet.
Portåpning Se VAKA påkoblingseksempel (www.info.axema.se?vaka).

A66

Relé-funksjon Funksjon
Lås Låsrelé, normalt åpen kontakt (NO)
Lås omvend funksjon Låsrelé, normalt lukket kontakt (NC)
Kamera Reléet stenger ved oppringning og samtale med porttelefoni.
Dørautomatikk Reléet stenger når dørautomatikken skal aktiveres. Se Dørautomatikk og forlenget ulåsttid.
Døralarm Reléet lukker om døren er åpen etter ulåsttid og advarselstid.
Advarsel Reléet stenger om døren er åpen etter ulåsttid.
Portåpning Se VAKA påkoblingseksempel (www.info.axema.se?vaka).

Oppdatert 18.09.2023