Dørautomatikk og forlenget ulåsttid

Tilgjengelighetstilpasninger, såsom innstillinger for dørautomatikk og forlenget ulåsttid, gjøres for hver dør individuelt. Dørautomatikk og forlenget ulåsttid aktiveres for de forskjellige autoriseringsgrupper.

Dørautomatikk

Dørautomatikk kan kobles til dørsentral VAKA B28 eller til leseren VAKA A66.

Dørautomatikk koblet til dørsentral

Om dørautomatikken er koblet til dørsentralen, velg dørautomatikk under Dører -> Aktuell dør-> Tilkoblinger -> Aux-relé.

Dørautomatikk koblet til A66

Om dørautomatikken er koblet til VAKA A66-leseren, naviger til Dører -> Aktuell dør ->Terminaler, og klikk på den terminalen som er tilkoblet dørautomatikken. Velg deretter Dørautomatikk som Reléfunksjon.

Forsinkelse-dørautomatikk

Om forsinket aktivering av dørautomatikken ønskes, angis dette under Dører -> Hjelpemiddel-> Forsinkelse dørautomatikk.

Dørautomatikk med åpnerknapp

For at dørautomatikken skal aktiveres sammen med åpning med åpneknapp, må de aktuelle tidsperiodene markeres under Dører -> Aktuell dør -> Tidsstyring-> Fjernåpning: -> Aktiver dørautomatikk under:. Merk at åpneknappen må være aktivert ved samme tidsperiodene. (Dører -> Tidsstyring-> Fjernåpning: -> Fjernåpning fungerer under:)

Under fanen tilkoblinger, merk av Pulsstyrt, og merk av Aktivere dørautomatikk når fjernåpningsknapp holdes inne en stund, om dette er ønskelig.

Forlenget ulåsttid

Forlenget ulåsttid angis under Dører -> Aktuell dør ->Hjelpemiddel.

Forlenget ulåsttid med åpneknapp

For at forlenget uløstperiode skal gjelde sammen med åpning med åpnerknapp, markeres de aktuelle tidsperiodene under Dører -> Aktuell dør-> Tidsstyring-> Fjernåpning: -> Bruk forlenget ulåsttid.

Merk at åpneknappen må være aktivert ved samme tidsperiodene. (Dører -> Aktuell dør -> Tidsstyring-> Fjernåpning: -> Fjernåpning fungerer under:)

Autoriseringsgruppe

For å aktivere Forlenget ulåsttid og/eller Dørautomatikk for aktuell autoriseringsgruppe, merk av Forlenget ulåsttid og/eller Aktivere dørautomatikk under Autorisasjonsgrupper -> Privilegier og funksjoner -> Hjelpemiddel:.

Innstillingene som gjøres for autoriseringsgruppen påvirker ikke åpning med Smart Call.

Oppdatert 18.09.2023