Konfigurer porttelefonfunksjonen

 1. Velg menyen Innstillinger.
 2. Klikk på Porttelefon.
 3. Inntil Telefonlisten viser, velg om telefonlisten skal vise personer eller organisasjonsgrupper (å vise personer er så absolutt mest vanlig).
 4. Klikk på fanen Spesifikt og deretter på Avansert.
 5. Om oppringning skal skje over lokal SIP-server, for eksempel, med Gigaset N510.
  1. Merk av Tillat bruk av lokal SIP-server.
  2. Se Om linjetyper for mer informasjon om lokal SIP-server i VAKA.
 6. Om oppringning skal skje over ekstern SIP-server (Telavox)..
  1. Angi 8.8.8.8 som DNS Server 1 og 8.8.4.4 som DNS Server 2.
  2. Angi Gateway, som er tilkoblingspunktet til internett, for eksempel en ruter eller B60 (10.0.0.101).
  3. Merk av Tillat bruk av ekstern SIP-server.
  4. Angi aktuelle oppgaver fra Telavox under Brukerkonto.
  VAKA-feltBrukeroppgave fra Telavox
  Konto-ID:Navn
  Register-URL:sip.telavox.se
  Proxyserver: 
  Brukernavn:Name
  Passord:Password

Se Allmenne porttelefoninnstillinger for mer informasjon om allmenne porttelefoninnstillinger.

I VAKA-systemet med andre IP-adresser enn de fabrikkinnstilte, skal selv IP-adressen for C10 endres.

Oppdatert 18.09.2023