Reléstyring (Relémodul C17)

 1. Klikk på fanen Dører og dobbeltklikk på aktuell dør med C17-modul.
 2. Velg fanen Reléer.
 3. Dobbeltklikk på reléet som skal konfigureres.
 4. En dialogrute med egenskaper for reléet, vil bli åpnet.
  Egenskapene som er oppgitt for reléet, er:
  • Navn
  • Generisk eller Heisstyring
   Velg generisk hvis reléet skal styre maskiner eller hvis reléet skal styres med C18 og radionøkler eller i forbindelse med åpning fra et svarapparat (porttelefon).
  • NO/NC
   I Normalt stengt (NC)-posisjon må reléet aktiveres én gang for å komme i rett posisjon.
  • Forsinkelse
   Tidsforskyvning før reléet aktiveres.
  • Styring
   Ved passering i de markerte dørene aktiveres reléet.
 5. Avslutt med Lagre.

Reléstyring angis for hver autoriseringsgruppe på samme måte som tilgang til en dør.

Ved bruk av Smart Call kan reléer kun styres i forbindelse med Smart Call og innkommende samtale

Oppdatert 18.09.2023