Installation av kostnadsfria Oracle-alternativ

Från och med Java version 8.211 (2019-04-16) har Oracle infört licensavgift för kommersiellt användande av Java. Äldre Java-versioner förblir kostnadsfria.

Funktionaliteten i VAKA-system påverkas inte av införandet av licensavgifter eller den nya Java-versionen. Mer information om Java-licenser finns på www.java.com.

För de som vill undvika licenskostnader rekommenderas nedanstående alternativ, för installation under Windows, MacOS respektive Linux.

Uppdaterad 2023-09-18