Info- och bokningsskärmar

Vid installation av info- och bokningsskärmar tilldelas de en ny eller befintlig placering. Se Om placering för mer information om placeringar. Placeringen kan ändras under Inställningar > Domäninställningar > Skärm x.

Vad visas och var

  1. Klicka på Informationcenter-fliken i VAKA-programvaran.
  2. Klicka på Lägg till PDF-fil eller Lägg till webbadress och följ instruktionerna.
  3. Välj fliken med namnet till den placering vars info- och bokningsskärm(ar) ska konfigureras.
  4. Om flera skärmobjekt ska cirkulera, klicka på Lägg till rad ange hur länge varje objekt ska visas (Tid (s)).
  5. Om skärmobjekt endast ska visas under vissa datum kan start- och stopptid anges under Start/ Stop datum.
  6. Om skärmobjektet ska delas in i två delar, klicka på .
  7. Klicka på rullgardinsmenyn/menyerna för varje skärmobjekt och välj vad som ska visas. Klocka ska endast användas om bokning är aktiverat.
  8. Avsluta med Spara.

Webbsidor med särskilda X-Frame-inställningar kan inte visas i informationsskärmen.

Sortera boenderegistret och visa lägenhetsnummer

Hur boenderegistret sorteras och om lägenhetsnumret visas anges för varje skärm under Inställningar > Domäninställningar > Domän: x > Placering: n > Skärm: x.

Uppdaterad 2023-09-18