Spellistor (Gäller fr.o.m. Version 3.8x)

För visning av information skapas s.k. spellistor som adresseras till en eller flera info-skärmar. Detta ger ett enkelt förfarande och sparar tid i system med många skärmar. När innehållet i en spellista uppdateras/byts ut så gäller den nya informationen på samtliga info-skärmar som använder den aktuella spellistan.

Spellistorna knyts till placering i VAKA (se Om placering för mer information om placeringar.), och varje spellista kan knytas till valfritt antal placeringar (max antal placeringar är 200).

En rad i en spellista ,motsvaras av en visningsbild på skärmen. En rad kan delas för visning på halva skärmen. En delad rad kan ha en information på vänster sida (exempelvis boenderegister) och annan information på höger sida (exempelvis BRF-information).

 • Varje placering kan ha två spellistor (primär och sekundär).
 • Varje spellista kan ha 10 rader, vilket ger 20 rader per placering]
 • Varje rad kan hantera 4 unika informationstavlor

Tillgängliga inställningar

 • Filer Ladda upp/spara aktuella PDF-dokument och webbadresser.
 • Spellistor Skapa nya/redigera aktuella spellistor
 • Placeringar Här kopplas spellistorna till respektive placering
 • När Lägg till eller ändra Spellistor väljs, öppnas ett nytt fönster:
  • Välj Lägg till rad (om flera skärmar har samma placering, med unika adresser, visas dessa som ”Skärm A”, ”Skärm B” osv).
  • Välj om raden ska visas som helskärm eller som delad skärm och välj därefter vad som ska visas i respektive fält.
  • På varje rad finns inställningen ”Visas tid” vilket anger hur länge objektet ska visas innan det växlar till nästa.

Exempel

För visning av boende-register samt två PDF-filer skapas två rader, en med ”medlemmar” i ena halvan på båda raderna, därefter första PDF-filen i Rad 1 och den andra PDF-filen i Rad 2.

Visas tid sätts till 15 sekunder.

Visning på informationsskärmen blir således boende-register i den första halvan och PDF-informationen i den andra halvan, med växling mellan PDF-fil 1 och PDF-fil 2 var 15:e sekund

På varje rad finns även möjlighet att välja mellan vilka datum aktuell rad ska visas. Perfekt att använda om man vill förbereda t ex God Jul-hälsning som ska visas på alla skärmar.

Tänk på: Webbsidor med särskilda X-Frame-inställningar kan inte visas i informationsskärmen.

Tänk på: Från VAKA generation 4 så kör spellistor över SSL (443). Ingen omkonfiguration behövs i tavlor, det sker automatiskt efter tavla har hämtat uppdatering. Men vid fel, kontrollera att tavlor kan nå b60’s via tcp 443 / https.

Sortera boenderegistret och visa lägenhetsnummer

Hur boenderegistret sorteras och om lägenhetsnumret visas anges för varje skärm under Inställningar > Domäninställningar > Domän: x > Placering: n > Skärm: x.

Vid hög systemsäkerhet

Om systemsäkerhet ställs till Hög (Inställningar -> System -> Säkerhet ) i system med flera domäner, kan inte webbmaterial hämtas till domäner, andra än anslutningspunktens.

Uppdaterad 2023-09-18